Fundacja For Heroes realizuje Projekt pn. „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.
 

Cel Projektu „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”

Celem głównym projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ON.
 

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu (beneficjentami ostatecznymi projektu) mogą być osoby, które:
1.    Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
2.    Nie biorą udziału w innym projekcie tego typu.


W ramach projektu uczestnik/ czka ma możliwość uczestnictwa w:

1.    grupowej sekcji koszykówki,
2.    indywidualnej sekcji tenisa ziemnego,
3.    indywidualnych konsultacjach z fizjoterapeutą/ masażystą,
4.    obozie sportowym,
5.    obozie kondycyjnym.
Z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.


W ramach Projektu Fundacja For Heroes pokrywa koszty:

•    profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
•    wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas organizowanych wsparć,
•    ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czek (beneficjantów ostatecznych projektu) podczas organizowanych wsparć;
•    wyżywienia podczas udziału w obozie sportowym i obozach kondycyjnych;
•    zakwaterowania podczas udziału w obozie sportowym i obozach kondycyjnych;
•    zakupu odzieży sportowej i drobnego sprzętu sportowego;
•    dojazdów na zajęcia sekcji sportowych, obóz sportowy, obóz kondycyjny  – koszty pokrywane będą do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”.

Chcesz przystąpić do rekrutacji?

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnij dokumenty rekrutacyjne znajdujące się poniżej.

 

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne

 

DANE REJESTROWE

FUNDACJA FOR HEROES
ul. Fatimska 12/21
31-831 Kraków

NIP: 6783166842
REGON: 366856855
KRS: 0000668694


ADRES KORESPONDENCYJNY

os. Złotej Jesieni 13B
31-828 Kraków

KONTAKT

+48 606 952 895
+48 535 777 084
+48 504 363 267

kontakt@ffheroes.pl


WERPRZYJ NAS

Numer rachunku bankowego:
43 1750 0012 0000 0000 3700 6963

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

2023 © Fundacja For Heroes