06 maja 2024

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 01/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. 
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji koszykówki na wózkach dla beneficjentów ostatecznych projektu w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r. lub obsługi technicznej pomagającej w zajęciach sekcji koszykówki w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r. w ramach projektu „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”

 

1. Postępowanie z dnia 24 kwietnia 2024 r.

2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Trener/ instruktor sekcji koszykówki: 

P. Szymon Piwowar,
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi w całym zakresie,  wybór pozostałych trenerów/instruktorów, zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b) Obsługa techniczna sekcji koszykówki:

W związku z tym, iż nie otrzymano poprawnej oferty na wykonanie usługi,  wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 

Nr oferty

Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

Przyznane punkty łącznie

1

Szymon Piwowar

prowadzenie zajęć przez trenera/ instruktora w sekcji koszykówki
– 270 h

Cena

100 pkt.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DANE REJESTROWE

FUNDACJA FOR HEROES
ul. Fatimska 12/21
31-831 Kraków

NIP: 6783166842
REGON: 366856855
KRS: 0000668694


ADRES KORESPONDENCYJNY

os. Złotej Jesieni 13B
31-828 Kraków

KONTAKT

+48 606 952 895
+48 535 777 084
+48 504 363 267

kontakt@ffheroes.pl


WERPRZYJ NAS

Numer rachunku bankowego:
43 1750 0012 0000 0000 3700 6963

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

2023 © Fundacja For Heroes